Опановуємо дуальну освіту

13 09 17Однією з умов економічного зростання країни є підготовка кваліфікованого робітника з високим рівнем професійної компетентності. Це зумовлює необхідність посилення ролі роботодавців у системі підготовки робітничих кадрів.

На вирішення означеної проблеми був спрямований вебінар «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», який був проведений 13 вересня 2017 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області.

Вебінар мав на меті ознайомити учасників  з методикою ефективного впровадження  елементів дуальної форми навчання в ПТНЗ області.

Під час заходу  розглядались поняття дуальної освіти, зарубіжний досвід підготовки кваліфікованих робітників на основі дуальної освіти, переваги впровадження, результати експерименту Всеукраїнського рівня, нормативно-правове забезпечення та алгоритм дій щодо впровадження елементів дуальної форми навчання з конкретних професій.

Означений захід мотивував керівництво навчальних закладів до активної роботи щодо впровадження  елементів дуальної форми навчання.