Розпочато роботу за сучасними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти

7З метою розробки робочих навчальних програм до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентністній основі з професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 7 лютого 2018 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області проведено засідання двох творчих груп.

 

У ході роботи учасники творчих груп обговорили пропозиції педагогічних працівників щодо змісту програм та розбивки годин на кожний окремий предмет, які були  напрацьовані під час засідань методичних комісій означених професій на базі  навчальних закладів, і внесли корективи.

Результатом співпраці членів творчих груп стали напрацьовані орієнтовні програми з предметів.