Перехід на новий зміст підготовки кваліфікованих робітників

26 1З 2018-2019 навчального року підготовка кваліфікованих робітників з професії «Кондитер» буде здійснюватися за змістом стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі.

Для забезпечення своєчасного переходу на новий зміст навчання та розробки закладами професійно-технічної освіти навчально-плануючої документації з означеної професії і розпочала свою роботу 26 квітня 2018 року творча група педагогічних працівників області з професії «Кондитер».

Першочергове завдання, яке постало перед членами творчої групи – розробка освітніх програм до даного СП(ПТ)О.

 

Під час роботи члени творчої групи обговорили зміст стандарту, визначили перелік навчальних предметів загальнопрофесійного та професійних модулів 3-го та 4-го розрядів, здійснили їх погодинний розподіл з урахуванням визначених у навчальних модулях  компетентностей, обговорили зміст навчальних програм та намітили шляхи подальшої роботи з реалізації поставлених завдань.