Здорова молодь – здорова нація

22 1Серед головних проблем сьогодення на одне з перших місць у державі в цілому та в освітній діяльності зокрема виходить проблема збереження здоров’я підростаючого покоління.

Сучасність вимагає від молодого спеціаліста конкурентоспроможності, професійної і соціальної мобільності, здатності до неперервного самовдосконалення. Усі ці завдання можна реалізувати лише активно впроваджуючи у практику навчально-виховної роботи освітні здоров’язбережувальні технології.

 

Усвідомлюючи всю гостроту проблеми, а також першочергову роль викладачів предметів «Захист Вітчизни» та фізичної культури у формуванні і збереженні здоров’я майбутніх випускників закладів професійно-технічної освіти Кіровоградської області, не випадково проблемою семінару було обрано формування сучасних здоров’язбережувальних компетенцій на уроках фізичного виховання та предмета «Захист Вітчизни».

Захід з такою проблемою було проведено навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 22 травня 2018 року на базі професійно-технічного училища №12 м. Знам’янка.

Учасникам семінару було презентовано досвід викладачів предметів «Захист Вітчизни» та фізичної культури означеного закладу.

 Розвитку  рухової активності як одного із необхідних факторів укріплення фізичного здоров’я учнів для підвищення адаптивності був присвячений урок фізичної культури з теми «Волейбол», представлений викладачем фізичної культурипрофесійно-технічного училища №12 м. Знам’янка Івановим А. В.

Особливе враження на присутніх справив урок з предмета «Захист Вітчизни» з теми «Розучування і тренування прийомів зі зброєю», який продемонстрував не тільки високий  рівень методичної підготовки викладача Кубрака Р. А., а й досить рідкісні практичні вміння й навички при відпрацюванні  прийомів захисту від ударів ножем збоку та спереду, а також захисту від погрози пістолетом.

Достойним підсумком семінару став позакласний захід з фізичної культури (викладач Котяк О. П.) «Активна молодь – здорова молодь!», проведений у формі гри-квесту. В ігровій формі учні не тільки розвивали загальнофізичні навички, вміння працювати в команді, а й виконували завдання теоретичного характеру, спрямовані на формування здорового способу життя.

Представлені заходи продемонстрували, що саме творчий підхід до навчального процесу з метою підвищення мотивації до занять фізичною культурою та підготовки майбутніх захисників Вітчизни стає запорукою успішності на вищезазначених уроках для формування та збереження здоров’я учнів. 

25 2

25 3