Творчі напрацювання викладачів української мови закладів професійно-технічної освіти Кіровоградської області

29 129 травня 2018 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти  у Кіровоградській області на базі державного навчального закладу  «Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград» було проведено засідання творчої групи викладачів загальноосвітньої підготовки з метою доопрацювання збірника «Дидактичне забезпечення викладання предметів загальноосвітньої підготовки з професійним спрямуванням  (українська мова)».

29 2

У ході роботи учасниками творчої групи були проаналізовані та відкориговані дібрані матеріали, які будуть внесені до збірника та допоможуть викладачам української мови у формуванні професійної грамотності учнів, урізноманітненню їх навчальної діяльності та реалізації принципів розвивального і особистісно-орієнтованого навчання.

29 3