Ділимось досвідом роботи

1212 грудня 2018 року навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області проведено Всеукраїнський вебінар для методистів НМЦ ПТО, ЗП(ПТ)О, педагогічних працівників професійної підготовки України, на якому презентовано систему роботу щодо реалізації Єдиної науково-методичної проблеми «Реалізація можливостей новітніх інформаційно-комунікаційних технологій – важливий ресурс осучаснення навчально-виховного процесу».

 

У ході означеного заходу відбулось знайомство з напрацюваннями навчально-методичного кабінету ПТО у Кіровоградській області щодо напрямків роботи над визначеною Єдиною науково-методичною проблемою, тематикою та завданнями проведених загальнометодичних заходів, інформаційно-методичним забезпеченням роботи.

Під час вебінару учасники також мали змогу ознайомитись із діяльністю методичної служби ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» щодо впровадження в навчальний процес підготовки кваліфікованих робітників сучасних ІКТ, представленою заступником директора з НВР Данеко В.В.; практикою використання авторського електронного навчального посібника з предмета «Бережливе виробництво» та педагогічного програмного засобу з предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» професії «Кухар» 3 розряду, розроблених викладачами Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. Миколи Федоровського Угрюмовою О.Ю. та регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова Висоцькою Л.О.; використанням сервісу Padlet для розміщення електронних дидактичних засобів на онлайн-дошці при вивченні теми «Технологія бутової й бутобетонної кладки», створеної викладачем ПТУ № 30 с. Торговиці; електронним дидактичним забезпеченням теми програми професійно-практичної підготовки «Документація та інвентаризація» професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», представленим майстром виробничого навчання ДНЗ «Олександрійський професійний ліцей».

Окрім цього, майстер виробничого навчанняз професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» Кропивницького вищого професійного училища Божор Д.Ю. ознайомив присутніх із практикою створення віртуального середовищаза допомогою програм-емульгаторів та організації дистанційного керування самостійною роботою учнів в позаурочний час.

Учасники вебінару досить високо оцінили роботу НМК ПТО та ЗП(ПТ)О Кіровоградщини щодо означеної проблеми, про що засвідчили схвальні відгуки.