Про «популярне» у підготовці кваліфікованих робітників

01

У реалізації освітніх завдань провідна роль належить педагогу, який має працювати на рівні сучасних вимог, постійно удосконалюючись, розвиваючи і збагачуючи свою професійну компетентність, інноваційну культуру. Для становлення професіоналізму необхідно не тільки по-новому вчити, а й по-новому вчитися, бути в постійному творчому пошуку.

З метою пошуку творчих підходів до вирішення проблем навчального процесу, виявлення нових носіїв інноваційних ідей, популяризації педагогічних знахідок, новаторських прийомів і форм роботи 23 січня 2019 рокуна базі ДЗ П(ПТ)О «КПЛ сфери послуг і торгівлі» за ініціативи навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області відбулися обласні педагогічні читання «Популярне» у підготовці кваліфікованих робітників: трансформація наукових ідей у педагогічну практику».

 

Педагогічні читання є класичною формою звітування про досягнення педагогічних працівників закладів П(ПТ)О області, покликані сприяти підвищенню фахового рівня педпрацівників, стимулювати їх самоосвіту, відкритість до сприймання нових ідей та творення власних і цьогоріч відбулися у формі педагогічного подіуму.

У ході виголошення доповідей з актуальних проблем освіти учасники розкрили власне бачення та механізми розвитку творчих здібностей та професійної компетентності учнів, переконливо доводили можливості і необхідність використання сучасних технологій навчання.

Цьогорічні педагогічні читання пройшли на досить високому методичному та науковому рівні, викликали масу зацікавленості та обговорення. Учасники здійснили конструктивний обмін думками, глибокий аналіз освітніх проблем, сформулювали нові ідеї та підходи до їх вирішення, а досвід, презентований педагогами під час заходу, засвідчив їх високу професійність.

 

02

 

03