7 1Ефективність роботи бібліотеки, якість вирішення питань обліку та збереження фонду підручників значною мірою залежить від організації системи роботи щодо використання та зберігання документів, у тому числі від їх систематизації та класифікації.

Компетентний бібліотекар має певну систему документального супроводу бібліотечного процесу в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, яка забезпечує удосконалення роботи бібліотеки закладу та ефективність обліку, збереження бібліотечного фонду.

 

Саме про це йшла мова за засіданні школи молодого бібліотекаря, яке  було  проведено  7 травня   2019 року  на  базі    навчально-методичного кабінету професійно-технічноїб освіти у Кіровоградській області.

  В ході роботи школи були висвітленні питання: нормативно-правова база діяльності бібліотеки, особливості забезпечення обліку, зберігання та використання бібліотечного фонду, звітна   документація  бібліотекаря.

За допомогою презентаційного матеріалу учасників  ознайомлено з вимогами до облікової документації; особливостями сумарного обліку навчальної літератури, видачі підручників та навчальних посібників, проведення інвентаризації, заміни втрачених чи пошкоджених підручників та їх списання, обміну підручниками між закладами освіти. Окрім того, на засіданні школи розглянуто механізм обробки та узагальнення даних про стан забезпеченості підручниками у програмі Excel.

Працюючи у групах,бібліотекарівідпрацювали порядок обчислення рівня забезпеченості підручниками.

         Підведення підсумків показало, що опрацьований  матеріал дає змогу  професійно виконувати свої обов’язки щодо обліку та збереження бібліотечного фонду підручників. 

7 2