Використовуємо сучасні ІКТ при управлінні процесом викладання предметів загальноосвітньої підготовки у ЗПТО Кіровоградської області

17 1«Система — це мережа взаємопов’язаних компонентів, які працюють разом для досягнення однієї цілі».

Під таким гаслом 17 квітня 2018 року НМК ПТО у Кіровоградській області був проведений семінар заступників директорів з навчальної роботи та заступників директорів, які відповідають за стан загальноосвітньої підготовки, закладів ПТО з проблеми «Управління процесом впровадження ІКТ при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки».

Детальніше...

Викладачі іноземної мови закладів професійно-технічної освіти області про використання автентичних матеріалів

12 1Одним із основних завдань у процесі навчання іноземної мови є формування та розвиток у майбутнього спеціаліста навичок говоріння і комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати міжособове, міжкультурне та професійне спілкування майбутніх кваліфікованих робітників. Саме тому говоріння як вид мовленнєвої діяльності є одним із найважливіших напрямків навчання іноземної мови у закладах професійно-технічної освіти області.

 Отже, не випадково навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 12 квітня 2018 року на базі професійно-технічного училища № 16 м. Мала Виска було проведено семінар викладачів іноземної мови закладів професійно-технічної освіти області з проблеми «Використання автентичних короткометражних фільмів для розвитку усних і письмових комунікативних компетенцій на уроках англійської мови».

Детальніше...

Творчі напрацювання викладачів фізики закладів професійно-технічної освіти Кіровоградської області

12 1З метою розробки збірника «Дидактичне забезпечення викладання предметів загальноосвітньої підготовки з професійним спрямуванням  (фізика)» 12 квітня 2018 року  на базі навчально-методичного кабінету  професійно-технічної  освіти  у Кіровоградській області було проведено засідання  творчої групи викладачів фізики.

У ході роботи учасниками було опрацьовано та упорядковано дидактичне забезпечення предмета «Фізика» з урахуванням специфіки професій у закладах професійно-технічної освіти Кіровоградської області, яке буде внесено до збірника.

Про деякі аспекти роботи з молодими педкадрами. Формуємо професіонала

5 1З метою освоєння сучасних підходів до організації роботи з молодими (малодосвідченими) педагогічними працівниками, підвищення професійної компетентності методистів навчальних закладів щодо впровадження інноваційних технологій у роботу з педагогічними кадрами 5 квітня 2018 року на базі професійно-техніного училища № 36 смт. Новгородка навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області проведено засідання секції методистів з проблеми «Сучасні форми роботи з молодими педкадрами».

Детальніше...