Обговорюємо питання соціального супроводу сиріт – учнів закладів професійно-технічної освіти

1919 квітня 2018 року на базі Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області відбувся онлайн-консультпункт з проблеми «Соціальний супровід учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування».

Детальніше...

Діалоги з питань самоосвітньої роботи бібліотечних працівників закладів ПТО

18 1Світ, що постійно та швидко змінюється, пред’являє до професії бібліотекаря все нові і нові вимоги і стандарти, і як наслідок, на шляху від просто  бібліотекаря до кваліфікованого професіонала, виникає необхідність постійного навчання і удосконалення своїх знань і навичок, а також своєї особистості.

Розуміючи це, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Кіровоградській області провів семінар для бібліотечних працівників, на якому розглянув проблему «Діалоги з питань самоосвітньої роботи «Сторінками щоденника бібліотекаря». Семінар відбувся 18 квітня 2018 року на базі ДНЗ «Знам'янський професійний ліцей».

Детальніше...

Використовуємо сучасні ІКТ при управлінні процесом викладання предметів загальноосвітньої підготовки у ЗПТО Кіровоградської області

17 1«Система — це мережа взаємопов’язаних компонентів, які працюють разом для досягнення однієї цілі».

Під таким гаслом 17 квітня 2018 року НМК ПТО у Кіровоградській області був проведений семінар заступників директорів з навчальної роботи та заступників директорів, які відповідають за стан загальноосвітньої підготовки, закладів ПТО з проблеми «Управління процесом впровадження ІКТ при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки».

Детальніше...

Викладачі іноземної мови закладів професійно-технічної освіти області про використання автентичних матеріалів

12 1Одним із основних завдань у процесі навчання іноземної мови є формування та розвиток у майбутнього спеціаліста навичок говоріння і комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати міжособове, міжкультурне та професійне спілкування майбутніх кваліфікованих робітників. Саме тому говоріння як вид мовленнєвої діяльності є одним із найважливіших напрямків навчання іноземної мови у закладах професійно-технічної освіти області.

 Отже, не випадково навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 12 квітня 2018 року на базі професійно-технічного училища № 16 м. Мала Виска було проведено семінар викладачів іноземної мови закладів професійно-технічної освіти області з проблеми «Використання автентичних короткометражних фільмів для розвитку усних і письмових комунікативних компетенцій на уроках англійської мови».

Детальніше...